Choose a language Choose a language

Zaměstnanci

ILF Praha zaměstnává vysoce kvalifikované specialisty z různých oborů. Pro výběr zaměstnanců jsou důležitými předpoklady odborná kvalifikace, tvůrčí schopnosti, motivace a loajalita. Společnost se stará o neustálý profesní rozvoj svých zaměstnanců, a to získáváním zkušeností při vlastní práci a prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání.

V současnosti je v ILF Praha zaměstnáno kolem 25 inženýrů, přičemž se společnost zaměřuje zejména na místní zaměstnance.