Choose a language Choose a language

Plynovod Gazela

Projekt     Plynovod Gazela
Zákazník    NET4GAS
Stát    Česká republika
Doba realizace    2006 - 2013Technická data:
Plynovod délky 160 km (DN 1400, PN 85 barů) včetně jedné stanice obchodního měření s průtokem 5 mil. m³/h, 3 propojovacích stanic a několika trasových uzávěrů. Trasa plynovodu kříží mnoho železnic, silnic, řek a stávajících potrubí velkých průměrů. Pro některá křížení bylo nutno z  technických důvodů nebo v zájmu ochrany životního prostředí použít bezvýkopové technologie.

Výkony ILF:

  • Zadávací projektová dokumentace
  • Podpora při výběrových řízeních
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Realizační dokumentace pro všechny stanice
  • Vedení projektu
  • Podpora při uvádění do provozu